ZIP

Eğitimim Güvende Sigortası

Çocuğunuzun eğitim hayatını, vefat veya kaza sonucu kalıcı sakatlık gibi olumsuz olaylara karşı güvence altına alarak aynı standartlarda sürdürmesini sağlayabilirsiniz.

 

Sigorta poliçenizin süresini 2 - 20 yıl arasında ihtiyacınıza göre siz belirleyebilirsiniz.

 

18 - 65 yaşları arasındaki her sağlıklı birey Eğitimim Güvende Sigortası’na sahip olabilir.

 

Teminat tutarını, çocuğunuzun yıllık eğitim masrafını ve süresini dikkate alarak dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bu tutar, her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalır. Örneğin; çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı 10.000 TL, sigorta süresi ise 12 yıl olsun. İlk yıl teminat tutarı 120.000 TL olarak belirlenir, ikinci yıl 110.000 TL’ye, üçüncü yıl ise 100.000 TL’ye düşer. Teminat tutarı her yıl eşit oranda azalır ve kalan her eğitim yılı için gerekli masraflar güvence altına alınmış olur.

 

Teminatlar:

Vefat: Sigorta süresi içerisinde sigortalının vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen vefat tazminatı sigortalının menfaattarlarına ödenir.

 

Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık Teminatı: Sigortalının kaza sonucu tam, kati, daimi veya kısmi daimi sakatlığa uğraması halinde, poliçede yer alan teminat tutarı maluliyet oranınıza göre tarafınıza ödenir.

 

Prim Ödeme
Prim tutarınız, yaşınıza, teminat tutarlarına ve sigorta süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 

Vergi Avantajı
Kendiniz, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını;

  • Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
  • Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Eğitimim Güvende Sigortası, Katılım Emeklilik tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Katılım Emeklilik A.Ş.’nin acentesidir.