ZIP

Kadınca Kritik Hastalıklar Sigortası

Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ile zor günlerinizde maddi ihtiyaçlarınızı düşünmeden hayatınıza odaklanabilirsiniz.

 

Poliçede belirtilen kanser hastalıklarından herhangi biri için teşhis konması halinde sağlanan maddi destek sayesinde, hem tedavi masraflarınızı hem de hastalığınız sebebiyle meydana gelebilecek gelir kaybınızı karşılayacak bir finansal güvenceye sahip olursunuz.

 

Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası’ndan 18-65 yaşları arasındaki sağlıklı tüm kadınlar yararlanabilir.

 

Vefat: Sigorta süresi içerisinde sigortalının vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen vefat tazminatı sigortalının menfaattarlarına ödenir.

 

Kritik Kadın Hastalıkları Teminatı: Sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda adı geçen kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunucunda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenir.

 

Ayrıca Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası yaptıranlar, aşağıdaki avantajlı hizmet paketinden hiçbir ek ücret ödemeden yararlanabilirler.

 • Doktor İsteği ile Çekilecek Mamografi Hizmeti
 • Diş Sağlığı Paketi (Diş muayenesi, Diş taşı temizliği, Röntgen çekimi)
 • İndirimli Diyetisyen Hizmeti
 

Poliçe Kapsamındaki Hastalıklar:

 
 • Meme kanseri
 • Rahim kanseri,
 • Rahim ağzı kanseri,
 • Rahim içi kanseri,
 • Yumurtalık kanseri,
 • Tüpler, vajina/vulva tümörler
Teminatlar
Vefat Kadın Kanserleri Avantajlı Hizmet Paketi
25.000 TL 60.000 TL Dâhil
 

Sigorta primi sigortalının yaşına göre belirlenir.

 

Diğer Koşullar:

 
 • Sigorta süresi 1 yıl olup otomatik yenileme imkanı sunulur.
 • Kadın kanserleri teminatının geçerli olması için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 60 gün bekleme süresi uygulanmaktadır.
 • Kadın kanserleri teminatının ödenebilmesi için kanser hastalığının teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalma şartı aranmaktadır.
 

Vergi Avantajı
Kendiniz, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını;

 • Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
 • Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.
 

Kadınca Kritik Hastalıklar Sigortası, Katılım Emeklilik tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Katılım Emeklilik A.Ş.’nin acentesidir.