ZIP

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası için bütçe ayıramıyorsanız ancak uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla özel sağlık sigortasının avantajlarına sahip olmak istiyorsanız, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası aradığınız içeriği size sunmaktadır..

 

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde herhangi bir sağlık problemi veya geçirdiğiniz bir kaza sonucunda ayakta ya da yatarak alacağınız sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceğiniz fark ücretini Tam Katılım Sağlık Sigortası kapsamında karşılayabilir, sağlık giderlerini düşünmek zorunda kalmazsınız.

 

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Teminatları:

Yatarak Tedavi:

 
 • Acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler
 • Cerrahi veya dahili yatış
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiografi
  Giderleri limitsiz ve %100 karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi

 
 • Doktor muayene
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri
 • Fizik tedavi (yılık 2.000 TL limitli) giderlerini yılda 8 vaka ile sınırlı olarak %100 karşılanmaktadır.
 

Kara Ambulansı Hizmeti:
Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil durumlarda 0212 700 17 12'yi arayarak Kara Ambulansı hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

 

Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanır. Ameliyat malzemeleri ve evde bakım hizmeti yıllık 30.000’er TL limitle kapsama alınmıştır. Anlaşmalı kurum bulunmayan illerde yatarak tedavi 10.000 TL, ayakta tedavi 1.500 TL limitle kapsama alınmıştır.

 

Vergi Avantajı
Kendiniz, eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını;

 • Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
 • Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.
 

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Katılım Emeklilik tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Katılım Emeklilik A.Ş.’nin acentesidir.