ZIP

İhracatın Finansmanı (İhracat Taahhütlü İşlemler)

İhracat Taahhütlü İşlemler

İhracatçı firmalara ve bu firmalara tedarik sağlayan üreticilere, fiili ihracat öncesinde sağlanan finansman türüdür. Bu finansman türü ihracat teşvikleri kapsamında olduğundan BSMV’den muaf olup, döviz olarak kullandırılmaktadır.

Türk Eximbank Katılım Sevk Öncesi TL/YP İhracat Kredisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) KOBİ tanımına giren firmalar ile imalatçı/ihracatçı firmaları ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Emlak Katılım aracılığıyla taahhüt edilen FOB ihracat tutarı kadar murabaha usulü uygun oranlar ile kullandırılan TL/YP kredilerdir.
•             Vade;
USD ve EUR işlemler için: 120 gün (1 Taksit), 180 gün (1 Taksit), 360 gün (1 Taksit) ve 540 gün (1 taksit)
TL işlemler için: 120 gün (1 Taksit), 180 gün (1 Taksit) ve 360 gün (2 Taksit)
 
Özellikleri
•             İhracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ihraç eden firmalar bu krediyi kullanabilir
•             İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdüne bağlı olarak BSMV istisnası uygulanmaktadır.