ZIP

Finansal Kiralama (Leasing)

Leasing Nedir?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen süre sonunda mülkiyetinin kiracıya devrini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Emlak Katılım), kullanım hakkı kiracıdadır. Sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı sembolik devir bedeliyle kiracıya devredilir.

Kimler Leasing Kullanabilir?

Vergi mükellefi olan tüm tüzel kişiler, esnaflar, serbest meslek erbapları, çiftçiler, vakıflar, kooperatifler, ortak girişimler, anonim şirketler ve limited şirketler Leasing kullanabilirler.

Leasing Süreci

  • Yatırım amaçlı kiralamak istediğiniz malı seçin, bankamıza başvurun.
  • Emlak Katılım ile size uygun bir ödeme planında anlaşın.
  • Leasing başvurunuz değerlendirilir, size değerlendirme sonuçları iletilir.
  • Leasing sözleşmesi imzalanır, operasyon süreci başlar.
  • Satıcı malları size teslim eder, Emlak Katılım ödemeyi satıcıya geçer.
  • Kiralama süresi boyunca kiralarınızı öder, süre sonunda isterseniz malı devralırsınız.