ZIP

Yatırım Fonu

Tasarruflarınızı katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım fonlarında değerlendirmek istediğiniz takdirde bu işlemlerinizi bankamız üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Alım satımına aracılık ettiğimiz yatırım fonlarına ait bilgiye, fonların alım satımına yönelik mesleki tanzim kararına ve bankamızın ilgili faaliyet için temin etmiş olduğu icazet belgesine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir;