ZIP

Kira Sertifikası (Sukuk)

Kira Sertifikası (Sukuk)

Aşağıdaki tabloda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin Özel Fon Havuzu Katılma Hesapları üzerinden ihraç etmiş olduğu yeşil kira sertifikalarına ilişkin söz konusu havuzların hesaplanan haftalık getirisini göstermektedir. Getiri oranları, belirtilen tarih için havuzun performansını yansıtmakta olup, dönemsel getiri ödeme tarihlerinde katılma hesaplarında olduğu gibi farklılaşabilecektir.

ISIN Kod Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının Hesaplanan Getirisi Tarih
TRDEVKSK2228 16,30% 06/12/2021