ZIP

Kira Sertifikası (Sukuk)

Kira Sertifikası (Sukuk)

Aşağıdaki tabloda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin vade bazlı katılma havuzlarının getirisi referans alınarak ihraç edilen değişken getirili kira sertifikalarında baz alınacak  referans getiri oranları yer almaktadır.

Vade Brüt Oran (Yıllık)
1 Ay %8.90496