ZIP

Kur Korumalı TL Katılma Hesapları

KUR KORUMALI TL KATILMA HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan  “Kur Korumalı TL katılma Hesabı” , “Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı”, “Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” ve “Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” ile müşterilerimizin kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor. Hesaba ilişkin özellikler aşağıda özetlenmiştir;
Kur Korumalı TL Katılma Hesabı:

 • Hesap sadece yurtiçi yerleşik gerçek kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerde TL olarak açabilirsiniz. 
 • Hesabınızı özel kâr paylaşım oranları ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Kur Korumalı TL Katılma hesapları USD, EUR ve ya GBP döviz cinsleri referans alınarak açılabilmektedir.
 • Kur farkına ilişkin destek tutarının hesaplamasında; vade sonunda TCMB tarafından referans alınan döviz cinsinin 11:00 alış kuru ile vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB alış kuru arasındaki değişim dikkate alınacaktır.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir.
Vade Sonu İşlemler;  
 • Vade sonu kurunun, hesabın açıldığı günkü kurdan düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr payı) ödemesi yapılır. Kur farkında ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
 • Vade sonu kurunun, hesabın açıldığı günkü kurdan yüksek olması durumunda ise hesap sahibine; “(vade sonu kuru – vade başı kuru)*(anapara/vade başı kuru) – kâr payı” ödenir.
Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;  

 
 • Hesap açılış tarihinde saat 11:00’de TCMB tarafından belirtilmiş olan kur, hesap kapanış tarihinde TCMB’nin belirtilen kura eşit ve/veya fazla olması durumunda müşterinin hesabına anaparası kadar ödeme yapılacaktır.
 • Hesap açılış tarihinde saat 11:00’de TCMB tarafından belirtilmiş olan kur, hesap kapanış tarihinde TCMB’nin belirtilen kurundan düşük olması durumunda ise hesap bakiyesi düşük kur ile güncellenerek ödeme gerçekleştirilecektir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.
Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:
 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek kişiler ve yurtiçi yerleşik tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Yurt içi yerleşik Gerçek kişilerin 30/11/2023 ile yurt içi yerleşik Tüzel kişilerin 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan USD, EUR ve GBP bakiyeleri Türk Lirasına dönüştürülerek hesap açılmaktadır, söz konusu tarihlerden itibaren geçen sürede hesap bakiyesinde bir azalma olması durumunda hesabın gördüğü en az tutar kadar dönüşüm hesabı açılabilecektir.
 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kâr paylaşım oranları ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki döviz tutarı vade sonu kuru üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında saat 11:00 kuru kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.
Vade Sonu İşlemleri;  

 
 • Vade sonu kurunun, dönüşüm kurdan düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr payı) ödemesi yapılır. Kur farkında ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
 • Vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise hesap sahibine; kâr payı tutarı > kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı ödenir. Kâr payı tutarı < kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “kur farkı – kâr payı” tutarı ödenir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talebi üzerine döviz veya altına dönen hesaplar kullanılmak suretiyle (yenileme amaçlı gün içi iptaller hariç olmak üzere) tekrar dönüşüm hesabı açılamayacaktır.
Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.
Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:
 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek kişiler ve yurtiçi yerleşik tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir, söz konusu tarihlerden itibaren geçen sürede hesap bakiyesinde bir azalma olması durumunda hesabın gördüğü en az tutar kadar dönüşüm hesabı açılabilecektir.
 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kâr paylaşım oranları ile açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki altın miktarı vade sonu fiyatı üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında TCMB tarafından ilan edilen saat 11:00 altın fiyatı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.
 
Vade Sonu İşlemleri;  

 
 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr payı) ödemesi yapılır. Fiyat farkında ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda ise hesap sahibine; kâr payı tutarı > fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı ödenir. Kâr payı tutarı < fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “fiyat farkı – kâr payı” tutarı ödenir.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talebi üzerine döviz veya altına dönen hesaplar kullanılmak suretiyle (yenileme amaçlı gün içi iptaller hariç olmak üzere) tekrar dönüşüm hesabı açılamayacaktır.
Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;  

 
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen altın fiyatı ile hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.
 
Fiziki Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı:
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılmasına İlişkin Genel Bilgilendirme:
 
Fiziki Altın Teslim Sistemi’nin amacı yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, gerek yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla gerek doğrudan bankamız şubelerine gelerek bankamızda ki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.
Hesap Özellikleri:
 • Hesap yurtiçi yerleşik gerçek kişiler ve yurtiçi yerleşik tüzel kişiler tarafından açılabilmektedir.
 • Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, gerek yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla gerek doğrudan bankamız şubelerine gelerek bankamızda ki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına dönüştürülerek hesap açılmaktadır.
 • Hesabı 3 ay, 6 ay ve 12 ay vadelerle TL olarak açabilirsiniz.
 • Hesabınızı özel kar paylaşım oranlarıyla açabilirsiniz.
 • Hesap açma alt limiti 250,00 TL’dir.
 • Hesaptan kısmi çekim işlemi yapılamayacaktır.
 • Ürüne özel uygulanacak stopaj oranı yüzde sıfır (%0) olacaktır.
 • Açılan hesaba vadesine göre değişen oranlarda ilave getiri, vade sonuna kadar çekilmemek kaydıyla Türk Lirası ve peşin olarak Merkez Bankasınca verilir.
 • İlave getiri tutarları dönüşümü yapılan altın miktarı üzerinden yıllık bazda 3 ay vadeli hesaplar için %2 ,6 ay vadeli hesaplar için %3, 1 yıl vadeli hesaplar için ise %4 olarak hesaplanır.
 • Vade sonunda kâr payı ödemesi gerçekleştikten sonra talep edilmesi halinde hesap yenilemesi yapılarak kur desteğine ilişkin avantajdan yararlanmaya devam edilebilecektir. Yenilenen hesaplara ilave destek ödemesi gerçekleştirilmez.
 • Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki altın miktarı vade sonu fiyatı üzerinden hesap sahibine satılır. Bu işlemler 11:00 – 11:59 saatleri arasında TCMB tarafından ilan edilen saat 11:00 altın fiyatı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin gerçekleştirilmesi için hesap sahibinin belirtilen saatlerden önce talimat vermesi gerekmektedir.
 
Vade Sonu İşlemleri;
 • Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kar payı) ödemesi yapılır. Fiyat farkına ilişkin bir ödeme gerçekleşmez.
Vade sonu fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda;
 • Kâr payı tutarı > fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + katılma hesabı bakiyesi ödenir. Anapara + kâr payı toplam tutarının, anapara + Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getirinin altında kalması durumunda aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanır.
 • Kâr payı tutarı < fiyat farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + “fiyat farkı – kâr payı” + ilave getiri tutarı ödenir.
Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen altın fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen altın fiyatı ile hesap bakiyesi güncellenir. Bu durum gerçekleşirse hesabın anaparasında kayıp yaşanabilecektir.
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi:

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı kapsamında Bankanız aracılığı ile Merkez Bankasına satılacak döviz tutarı ile ilgili olarak döviz dönüşüm desteği imkânından yararlanmak üzere, dönüştürülmesine imkân tanınmasına ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.
 
 • Firmaların, yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla TCMB’ye satışı sırasında, TCMB’ce belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması karşılığında, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir.
 • Firmalar, yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir.
 *  Tüm Ürünler için vade sonunda belirtilen ödemeler gerçekleştikten sonra hesap cari hesaba aktarılacak olup; hesaplar müşteri talebine istinaden şube kanalı ile yenilenebilecektir.