ZIP

Ürün ve Hizmet Ücretleri

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ

TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU

HAVALE

ÜRÜNÜN ADI: HAVALE

SÜRESİ (VADESİ): SÜRESİZ

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

HAVALE   Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Hesaptan Hesaba Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
Hesaptan İsme Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
İsimden Hesaba Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
İsimden İsme Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
Toplu Havale Gönderimi   3,25 TL 3,25 TL - Adet Başına
Havale (Çağrı Merkezi, ATM, Mobil, İnternet)   Ücretsiz -
Kasadan Hesaba Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
Kasadan Kasaya Havale 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
2.5 TL
5 TL
50 TL
2.5 TL
5 TL
50 TL
- İşlem Başına
İsme Gelen Havale Ödenmesi   20 TL 360 TL 0,1 İşlem Başına
Süreklilik Arz Etmeyen (Anlık) İşlemlerde   İşlem Anında Cari Ücret İşlem Başına
Hesaptan Hesaba Altın Havale   Ücretsiz -
Mobil Şube Havale   Ücretsiz -
İnternet Şube Havale   Ücretsiz -
Çağrı Merkezi Havale   Ücretsiz -
ATM Havale   Ücretsiz -
Muhabirden Gelen Yurt İçi Havale Ücreti   10 USD 125 USD 10 İşlem Başına
Yurtdışı Gelen Havale Ödemesi Ücreti   10 USD 125 USD 10 İşlem Başına
Yurtdışı Giden Havale Ücreti   10 USD 2.000 USD 10 İşlem Başına

EFT

ÜRÜNÜN ADI: EFT

ÜCRETLENDİRME TABLOSU:

EFT   Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Hesaptan Hesaba EFT 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
5 TL
10 TL
100 TL
5 TL
10 TL
100 TL
- İşlem Başına
Hesaptan İsme EFT 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
5 TL
10 TL
100 TL
5 TL
10 TL
100 TL
- İşlem Başına
İsimden Hesaba EFT 1.000 TL ye kadar
1.000-50.000 TL
50.000 TL üzeri
5 TL
10 TL
100 TL
5 TL
10 TL
100 TL
- İşlem Başına
İsme Gelen EFT İşlem Ücreti   25 TL 175 TL 0.1 İşlem Başına
Toplu EFT Gönderim İşlem Ücreti   3,25 TL 3,25 TL - Adet Başına
Mobil Şube EFT İşlem Ücreti   Ücretsiz -
İnternet Şubesi EFT İşlem Ücreti   Ücretsiz -
Çağrı Merkezi EFT İşlem Ücreti   Ücretsiz -
ATM EFT   Ücretsiz -
 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRMESİ:

Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri: müşteri, havale talimatı verdikten sonra, havale alıcısına Emlak Katılım tarafından yapılacak her türlü ödemeden sorumlu olur. Havale alıcısına davet/bildirim yapılmasından sonra geri alma hakkı yoktur. Yurtdışına yapılacak yabancı para cinsinden havalelerde EmlakBank’ın sorumluluğu, Emlak Katılım’ın muhabir nezdindeki hesaplarına borç kaydedilmesiyle sona erecektir. müşteri ayrıca internet/mobil şubeyi kullanarak ilgili sisteme aktardığı veriler kapsamında toplu havale / EFT işlemlerini de gerçekleştirebilecektir. Sisteme bir defada girilen toplu havale/EFT isteklerinin hepsi aynı para cinsinden olmalı ve gidiş tarihleri aynı olmalıdır.

Ücret Ve Masraf Bilgileri: Yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Sözleşmenin Asgari Süresi: Sözleşmenin geçerliliği herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

Cayma Hakkı Bilgilendirmesi: Bir havale/EFT işlemi, işlem için vermiş olduğunuz ONAY ile tamamen ifa edilmişse; işlemin niteliği ve mevzuat hükümleri gereği bu işlem bakımından “cayma hakkınız” ortadan kalkmış olacaktır. Ancak ileri tarihli bir havale/EFT işlemi bakımından, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün içinde, sözleşme kurulması tarihi ile ileri tarihli havale/EFT işlemi arasında 14 günden az bir süre varsa ifa tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin havale/EFT işleminin ifa tarihinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Emlak Katılım’a yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu hakkın kullanılması için kullandığınız işlem kanalında yer alan Cayma Formu’nu kullanabilirsiniz. Bu hakkın kullanımı öncesinde ifa edilmiş ödemeleri, varsa ortaya çıkmış ve mevzuatın öngördüğü diğer bedelleri, cayma hakkını kullandığınız tarihten itibaren 30 gün içinde Emlak Katılım’a iade etmekle yükümlüsünüz. Aksi halde sözleşmeden caymadığı kabul edilir.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı;
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 9/A Ataşehir İstanbul

E- Posta: musterimemnuniyeti@emlakbank.com.tr

Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre: Sözleşme akdedilinceye kadar.

*GEÇERLİLİK SÜRESİ: Yukarıdaki ücretlerin geçerlilik süresi sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gününe kadardır. Geçerlilik süresi sonunda ücretlerde değişiklik olmazsa, geçerlilik süresi kendiliğinden ve aynı şartlarla sonraki yılın 31 Ocak gününe kadar uzar.

**GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ESASI: Bir takvim yılı içinde yukarıdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon/e mail vasıtasıyla dirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Ancak Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır. Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını aşan ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır. Ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.

DÖVİZ TRANSFERLERİ

ÜRÜNÜN ADI: DÖVİZ TRANSFERLERİ

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

Döviz Transferleri Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Serbest Döviz Transferi 30 USD 1.350 USD - İşlem Başına, İşlem Döviz Cinsinden
Gelen Transfer Ödemesi 9 USD 125 USD - İşlem Başına, İşlem Döviz Cinsinden
Değişiklik SWIFT Komisyonu 15 USD 40 USD - İşlem Başına, İşlem Döviz Cinsinden
Dış Ticaret İşlemleri - - 3 İşlem Başına, İşlem Döviz Cinsinden
Süreklilik Arz Etmeyen (Anlık) İşlemlerde İşlem Anında Cari Ücret İşlem Başına, İşlem Döviz Cinsinden
 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRMESİ:

Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri: müşteri, bu hizmetler kapsamında talimatlarını ve iptal taleplerini, işlem yaptığı kanal aracılığıyla iletebilir. Bu hizmetler kapsamında müşteri talimatları 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Emlak Katılım’ın kendi kurlarından işleme alınmaktadır.

Ücret Ve Masraf Bilgileri: Yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Cayma Hakkı Bilgilendirmesi: Döviz ve kıymetli maden alım-satım hizmetlerinde işlemlerin niteliği ve mevzuat gereği cayma hakkı yoktur.

Sözleşmenin Asgari Süresi: Sözleşmenin geçerliliği herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre: Sözleşme akdedilinceye kadar.

FON KULLANDIRIM

ÜRÜNÜN ADI: FON KULLANDIRIM

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

FON KULLANDIRIM Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Tüketici Finansmanı Tahsis Ücreti - - 0,5  
Ticari Finansman Tahsis Ücreti - - 1 -
Teminat Mektubu 100 TL - 3 -
Erken Ödeme Tazminatı - - 2 Yalnızca Konut Finansmanı işlemlerinde tahsil edilir.
Kalan vadesi 36 ayı aşmıyorsa 1%,
aşıyorsa 2%, indirim tutarından fazla olamaz.
Ticari Finansman Erken Ödeme  - - %1-%3 Erken ödeme yapılan projenin kalan vadesi 24 ayı aşmıyorsa %1, aşıyorsa %2 oranında erken ödeme komisyonu tahsil edilir.  Yabancı Para finansmanların erken ödeme işlemlerinde, projenin kalan vadesi 24 ayı aşmıyorsa %2, aşıyorsa %3 oranında erken ödeme komisyonu tahsil edilir.
İpotek Tesis Ücreti 200 TL - - Gerçek masraf tutarı kadar tahsil edilir.
Araç Rehin Koyma/Kaldırma 25 TL 25 TL - Gerçek masraf tutarı kadar tahsil edilir
Gayrimenkul Ekspertiz Ücreti 573 TL 5.197 TL - İşlem Başına
İpotek Fek Komisyonu 300 TL 1.000 TL - Ticari işlemden alınmaktadır.

KİRALIK KASA

ÜRÜNÜN ADI: KİRALIK KASA

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

Küçük Boy Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Depozito Ücreti
1 Yıllık 350 TL 350 TL - 200 TL
6 Aylık 190 TL 190 TL - 120 TL
3 Aylık 100 TL 100 TL - 100 TL
1 Aylık 60 TL 60 TL - 75 TL
Orta Boy Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Depozito Ücreti
1 Yıllık 400 TL 400 TL - 230 TL
6 Aylık 240 TL 240 TL - 150 TL
3 Aylık 130 TL 130 TL - 120 TL
1 Aylık 80 TL 80 TL - 90 TL
Büyük Boy Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Depozito Ücreti
1 Yıllık 460 TL 460 TL - 250 TL
6 Aylık 270 TL 270 TL - 150 TL
3 Aylık 160 TL 160 TL - 120 TL
1 Aylık 100 TL 100 TL - 120 TL

SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ

ÜRÜN: SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ

ÜCRETLENDİRME TABLOSU:

SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Senet Protesto 55 TL 55 TL - Noter Masrafı Hariç
Tahsile Alınan Senet (Muhabir) 40 TL 150 TL 0,1 Muhabir Ücreti Hariçtir.
Senet Protesto Kaldırma 85 TL 85 TL - İşlem Başına
Senet Tahsili 40 TL 40 TL - İşlem Başına
İşlemsiz Senet İade Ücreti 25 TL 25 TL - İşlem Başına
Senet Tahsilatı Ücreti (Şehiriçi ve Şehirdışı) 40 TL 100 TL - İşlem Başına

ÜRÜN: ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ

ÜCRETLENDİRME TABLOSU:

ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Kısmi Ödeme ve Karşılıksız Çek 170 TL 170 TL - Talep Başına
Kasadan Çek Ödemesi 55 TL 220 TL 0,1 Talep Başına
Tahsile Alınan Çek 8,50 TL 8,50 TL - Adet Başına
Döviz Çek Ödeme 55 TL 220 TL 0,1 Talep Başına
KKB Çek Sorgulama Raporu 9 TL 9 TL - Talep Başına
Çek Karnesi Yaprağı Başına Ücret 10 TL 10 TL - Talep Başına
Çek Karnesi İstihbarat Ücreti 55 TL 55 TL  - İşlem Başına
Blokeli Çek Düzenleme 100 TL 500 TL 0,1 Tutar ve oran birlikte alınmaktadır.
Kayıp Çek Yaprağı Masrafı 100 TL 100 TL - İşlem Başına
Çek Düzeltme Bildirimi 55 TL 55 TL  - İşlem Başına
Çek Karnesi Logo Ücreti(Çek Karnesi Bedeline Ek) 400 TL 400 TL - Talep Başına
Diğer Banka Çeklerinin Takas ve İşlemsiz İade Ücreti 20 TL 20 TL - İşlem Başına
 

*GEÇERLİLİK SÜRESİ ve DEĞİŞİKLİK ESASI: Yukarıdaki 2 tabloda bulunan ücretlerin geçerlilik süresi sözleşme tarihini izleyen yıl sonuna kadardır. Bu tarihten sonraki ücret değişiklikleri Ürün ve Hizmet Ücretleri adresinde ilan edilecek, ilan tarihinden sonra ilan edilen ücretler geçerli olacaktır.

VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir.

TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben ya da hesabına borç kaydedilmek suretiyle.

ALTIN BANKACILIĞI

ÜRÜN: ALTIN BANKACILIĞI

ÜCRETLENDİRME TABLOSU:

Altın işlemleri Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama
1 kg Külçe Altın Teslimi 300 TL 300 TL Kg başınadır. BSMV ve nakliye masrafı hariçtir.

ATM

ÜRÜNÜN ADI: ATM

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

ATM Asgari Tutar Azami Tutar Oran(%) Tahsilat Periyodu
Ortak ATM Para Yatırma 1,04 TL - 1,15 Tutar ve oran birlikte alınır
Ortak ATM Para Çekme 1,04 TL - 1,15 Tutar ve oran birlikte alınır
Ortak ATM Bakiye Sorma 0,28 TL 0,28 TL - İşlem Başına
Banka ATM’si Ekstre Yazdırma Ücretsiz  -
Banka Kartı Yenileme, Kayıp, Çalıntı Ücretsiz  -

DİĞER

ÜRÜNÜN ADI: DİĞER

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;

DİĞER Asgari Tutar Azami Tutar Oran (%) Tahsilat Periyodu
Hesap Özeti Talebi  3,50 TL 3,50 TL - İşlem Başına
Hesap İşletim Ücreti Ücretsiz   
Belge Talebi (Düzenlenme Tarihinin 1 Yıl Sonrası) 85 TL 85 TL - İşlem Başına
Ticari Referans Mektubu 150 TL 500 TL - İşlem Başına
Hesap Bilgi Mektubu ve Konsolosluk Mektubu 85 TL 85 TL - İşlem Başına
Grup Nakil Komisyonu 170 TL 170 TL - İşlem Başına
Süreklilik Arz Etmeyen Anlık Fatura Ödemesi İşlem Anında Cari Ücret İşlem Başına
Dış Ticaret İşlemleri Ücreti 110 USD - 3 İşlem Başına
Gişeden Fatura Ödemeleri Ücreti 1,50 TL 1,50 TL - İşlem Başına
İhtarname Ücreti 120 TL 120 TL - İşlem Başına
KKB Sorgulama Ücreti 9 TL 9 TL - İşlem Başına
 


Hesaptan / Çağrı Merkezinden Fatura Ödeme İşlemleri, Düzenleme Tarihinden Sonraki İlk Yıl İçin Belge ve Son 1 Yıla Ait Hesap Özeti İşlemleri Ücretsizdir.