ZIP

Standart Plan

Standart Birikim Emeklilik Planı:

 • Asgari 135 TL aylık Katkı Payı ile sisteme dahil olabilir ve bütçenizi zorlamadan yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
 • Tasarruflarınız %25 devlet katkısıyla artarak çoğalır. Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamlayarak emekliliğe hak kazanırsınız.
 • Yılda 6 defa fon dağılımınızı güncelleyebilir, yatırım koşullarına en uygun sepeti yaratabilirsiniz.
 • Standart Birikim Emeklilik Planı’nda başlangıç aşamasında giriş aidatı alınmamaktadır.
 • Sözleşmenin beşinci yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılında uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücretin (ABAÜ) %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutardan ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.
 • Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihinin ilgili takvim yılında uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret (ABAÜ) dikkate alınır.
 • Beşinci yılını dolduran kişilerden, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez.
 

Yönetim Gider Kesintisi:

 

Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme yılı bazında;

 

1. yıl için ABAÜ* %8,5 TL

 

2. yıl için ABAÜ* %6 TL

 

3. yıl için ABAÜ* %6 TL

 

4. yıl için ABAÜ* %6 TL

 

5. yıl için ABAÜ* %6 TL aylık olarak birikimden tahsil edilecektir.

 

Planda tanımlı olan birikimden indirilecek kesinti tutarları mevzuatta belirtilen yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limit tutarlarını aşmayacaktır.

 

Sözleşme yılı içinde yapılacak olan kesinti tutarları mevzuatta belirtilen azami oranlarda uygulanacak olup birikimden alınacak YGK tutarına ilişkin olarak;

 
  • Birikimden yapılacak olan ilk kesinti, katkı payının fon alım işlemlerinin gerçekleşmesine müteakip sözleşmenin ilk yılı içerisinde birikimden indirilecektir. Müteakip yıllarda planda tanımlı olan kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı içerisinde birikimden indirilecektir.
  • Planda tanımlı olan birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası’nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. Tahsil edilemeyen tutar kesintiye konu sözleşme yılı içerisinde müsait olduğu durumda tahsil edilecektir.

Ara Verme Durumunda Ek Yönetim Gider Kesintisi

 

Planda tanımlı olan ara verme kesintisi mevzuatta belirtilen şekilde sözleşmenin ara verme süresi boyunca aylık olarak (5 TL) ilgili sözleşme yılında Yönetim gider kesintisi olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutar yıllık ve 5 yıllık kesinti üst limitlerini aşmayacak şekilde birikim üzerinden tahsil edilir.

 

Ek Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

 

Standart Birikim Emeklilik Planı’nda ek katkı payı üzerinden yönetim gider kesintisi alınmaz.

 

Bireysel Emeklilik ürünleri, Katılım Emeklilik tarafından sunulmaktadır.
Emlak Katılım, Katılım Emeklilik A.Ş.’nin acentesidir.