ZIP

Limit Koruma Sigortası

Ticari müşterilerimizin karşılaşabileceği risklere özel maddi güvenceler sunan Limit Koruma Sigortası ile kaza sonrası vefat, sürekli sakatlık, terör, deprem, gibi risklere karşı teminatlara sahip olun, işinizin geleceğine güvenle bakın. Limit Koruma Sigortası bir ferdi kaza sigortasıdır.