ZIP

Referans Mektupları

Müşteriler hakkında, yurt içi ve dışı şirket, daire ve müesseselere hitaben onaylı kredileri ve onaylı kredilerinden ne kadarının kullanıldığı, ne kadarının ise kullanıma hazır olduğu ile katılım fonu (özel cari hesap/katılma hesabı) hesaplarının durumlarını gösteren, Bankaca düzenlenen belgedir.